Vrywaring

Die inligting op hierdie webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes. Die inligting word deur Chesterfield Sofa Company Ltd verskaf, en hoewel ons probeer om die inligting op datum en korrek te hou, maak ons ​​geen voorstellings of waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer nie, rakende die volledigheid, akkuraatheid, betroubaarheid, geskiktheid of beskikbaarheid met respek op die webwerf of die inligting, produkte, dienste of verwante grafieke op die webwerf vir enige doel. Enige vertroue wat u op sulke inligting plaas, is dus streng op eie risiko.

In geen geval sal ons aanspreeklik wees vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, indirekte of gevolglike verlies of skade, of enige verlies of skade hoegenaamd wat voortspruit uit verlies van data of winste wat voortspruit uit, of in verband met die gebruik van hierdie webwerf .

Deur middel van hierdie webwerf kan u skakel na ander webwerwe wat nie onder die beheer van Chesterfield Sofa Company Ltd is nie. Ons het geen beheer oor die aard, inhoud en beskikbaarheid van hierdie webwerwe nie. Die insluiting van skakels impliseer nie noodwendig 'n aanbeveling of onderskryf die sienings wat daarin uitgespreek word nie.

Ons wil alles doen om die webwerf goed te laat funksioneer. Chesterfield Sofa Company Ltd neem egter geen verantwoordelikheid vir en is nie aanspreeklik vir die webwerf wat tydelik nie beskikbaar is nie as gevolg van tegniese probleme wat buite ons beheer is.